Благодаря ви за направената поръчка!

Книгата „Пълно ръководство за оцеляване по време на война“ ще ви бъде доставена в следващите 24-72 часа.

Възможно е наш колега да се свърже с вас по телефона, за потвърждение и уточняване на допълнителни детайли, като адреса за доставка или издаване на фактура, ако желаете. За въпроси относно книгата: 087 80 20 500

Поздравявам ви за тази първа крачка, към вашата собствена сигурност и тази на семейството ви. Прочитането на книгата и последващата подготовка не е „за всеки случай“, а въпрос на жизнена необходимост. Съветвам ви, след като я прочетете, да започнете подготовката тихо, без да разгласявате какво правите, да си съставите план и да си организирате една раница за евакуация.

Другото нещо, което може да направите е, да преминете специални курсове, които да ви научат на полезни умения и да ви дадат възможност да опитате да ги направите на практика.

7

Ако заявите желание за участие, сега се заплащат само резервационна такса от по 50 лв. на курс за еднодневните курсове или 189 лв. за тридневния курс с преспиване. Депозитът е, за да ви бъде запазено място за датата, която ще изберете. Остатъка от сумата до пълния размер на таксата се заплаща непосредствено преди курса. При записване на над три курса, получавате отстъпка от 50 лв. от стойността на всеки от записаните курсове.

ПРЕПОРЪЧАНИ КУРСОВЕ

Ако заявите желание за участие, сега се заплащат само резервационна такса от по 50 лв. на курс за еднодневните курсове или 189 лв. за тридневния курс с преспиване. Депозитът е, за да ви бъде запазено място за датата, която ще изберете. Остатъка от сумата до пълния размер на таксата се заплаща непосредствено преди курса. При записване на над три курса, получавате отстъпка от 50 лв. от стойността на всеки от записаните курсове.

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ КУРСОВЕТЕ, ЗА КОИТО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ:

За да удостоверите, че сте наясно, че се записвате за курс, моля въведете още веднъж име и телефон:

Тридневен с преспиване и изхранване

Еднодневни семинари с практически упражнения:

* Наш сътрудник ще се свърже с вас, за да отговори на въпросите ви и да ви даде информация за планираните дати на курсовете преди да заплатите депозита.

оцеляване и подготовка за цивилни

Дата на провеждане:

Оцеляване и подготовка за цивилни. Извънредни положения, бедствия и война – тактика, превенция и планиране.

3-дневен в Елена / Витоша Цена: 589 лв. / Депозит 189 лв. / Цена в пакет: 539 лв.

Провежда е четири пъти в годината в Еленския балкан или във Витоша. Включва настаняване и изхранване, лекционна част и упражнения в природата. Развива начина на мислене и подобрява адекватността на решенията в критични ситуации. Съдържа модули за организация на група, планиране, подготовка, придвижване, комуникации и базови бушкрафт умения.

Тактическа подготовка с оръжие

Дата на провеждане:

Тактическа подготовка с оръжие

Еднодневен курс в София Цена: 249 лв./ Депозит 50 лв. / Цена в пакет 199лв.

Провежда се на всеки два месеца в специализирано закрито стрелбище в град София. Включва теоретична и практическа подготовка с оръжие и боеприпаси.

 • Принципи на боравене с оръжие и безопасност
 • Стрелба от статични и динамични положения
 • Противодействие и блокиране на оръжието

Действия в близка и пределно близка дистанция.

Тактика на боя в градски условия<br />

Дата на провеждане:

Тактика на боя в градски условия

Еднодневен курс в Ихтиман Цена 249лв./ Депозит 50 лв. / Цена в пакет 199лв.

Обучението се провежда през топлите месеци на годината. Използват се точни реплики на истински оръжия. Осигурени са униформи, реплики, тактически жилетки, средства за радиокомуникация.

 • Работа с оръжие в градска среда
 • Превземане и прочистване на сгради
 • Щурмуване и обезопасяване на стая
 • Работа с и срещу ръчни гранати
Първа долекарска помощ и екстремална медицина

Дата на провеждане:

Първа долекарска помощ и екстремална медицина

Еднодневен курс в Горни Лозен Цена: 249 лв./ Депозит 50 лв. / Цена в пакет 199 лв. 

Курсът се провежда в базата на БЧК в с. Горни Лозен и дава базови познания на немедицински лица за справяне с животозастрашаващи състояния и стабилизиране на пострадалия до пристигане на лекар.

Медицински техники за хора без медицинско образования за поддържане на живота на хора с травми. Оказване на помощ на пострадали в катастрофи, кризи и при заболявания.
Организиран съвместно с Български Червен кръст.

Основи на радиовръзката

Дата на провеждане:

Основи на радиовръзката

Еднодневен курс в София Цена: 249 лв./ Депозит 50 лв. / Цена в пакет 199 лв.

Базов курс за запознаване на цивилните лица с методите и правилата и възможностите за използването на радиокомуникационна техника.

 • Принципи на действие на радиовръзката
 • Видове радиостанции и условия за използване
 • Организация на връзката при движение в зони със слаб сигнал
 • Способи за защита на разговорите и радиодисциплина
курс активен стрелец

Дата на провеждане:

Безопасност на ежедневната дейност. Курс „Активен стрелец“.

Еднодневен курс в София Цена: 249 лв./ Депозит 50 лв. / Цена в пакет 199 лв.

Какво да правите ако попаднете под обстрел у дома, във входа, на улицата, в университета, на работа, в заведение или места за почивка. Практически занятия в обстановка, максимално близка до реалната.

Курсът се провежда на всеки два месеца в сградата на „Колеж по сигурност и охрана“ в София.

Курс Самоотбрана за граждани

Дата на провеждане:

Безопасност на ежедневната дейност. Курс „Самоотбрана за граждани“

Еднодневен курс в София Цена: 249 лв./ Депозит 50 лв. / Цена в пакет 199 лв.

Основи на личната безопасност; разпознаване на заплахи; психологическа подготовка; правни аспекти на самоотбраната; специализиран ръкопашен бой; самоотбрана за жени и деца; медицинска

Курсът се провежда на всеки два месеца в сградата на „Колеж по сигурност и охрана“ в София.

Курс „Неизбежна самоотбрана за граждани“

Дата на провеждане:

Безопасност на ежедневната дейност. Курс „Неизбежна самоотбрана за граждани“

Еднодневен курс в София Цена: 249 лв./ Депозит 50 лв. / Цена в пакет 199 лв.

Правила за адекватна и правомерна, въоръжена реакция на възникнала заплаха и предотвратяване на настъпването на неблагоприятни правни последици от това.

Курсът се провежда на всеки два месеца в сградата на „Колеж по сигурност и охрана“ в София.

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ КУРСОВЕТЕ, ЗА КОИТО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ:

За да удостоверите, че сте наясно, че се записвате за курс, моля въведете още веднъж име и телефон:

Тридневен с преспиване и изхранване

Еднодневни семинари с практически упражнения:

* Наш сътрудник ще се свърже с вас, за да отговори на въпросите ви и да ви даде информация за планираните дати на курсовете преди да заплатите депозита.